Zwroty

W przypadku zawarcia umowy na odległość, konsument (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny oraz dokonać zwrotu dostarczonego mu towaru.

Prawo to wygasa po upływie 14 dnia od dnia objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane listownie na adres: Resory TES Sp. z o.o., ul. Za Motelem 2a-g, 62-080 Sady/k Poznania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@resorytes.pl

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Oświadczenie można złożyć również na załączonym formularzu jednak nie jest to konieczne.

Do pobrania: Druk oświadczenia o odstąpieniu (PDF)

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać produkt na adres Sprzedawcy: Resory TES Sp. z o.o., ul. Za Motelem 2a-g, 62-080 Sady/k Poznania niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał towar. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  • Resory TES Sp. z o.o.
  • ul. Młyńska 5/9
  • 61-729 Poznań
  • sklep@resorytes.pl
  • +48 509 146 724
projekt strony POZitive.pl
Copyright © 2019 by Resory TES SP. Z O.O.
Resory paraboliczne do samochodów
ciężarowych i do przyczepy
Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności >>