Gwarancja

Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Resory TES Sp. z o.o. są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, w przypadku jeżeli produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Wybrane produkty dostępne w sklepie internetowym Resory TES sp. z o.o. objęte są 18 miesięczną gwarancją producenta obowiązującą na terenie Polski, zgodnie z określonymi przez niego warunkami.

Przedmiotem gwarancji jest wytwarzany przez P S F POLISH SPRINGS FACTORY sp. z o.o. resor jako całość, stanowiący nośny, sprężysty element w zawieszeniu kół jezdnych pojazdu drogowego, łagodzący (amortyzujący) wstrząsy powstające na nierównościach nawierzchni drogowej. Poszczególne pióra
resorów, oddzielnie, nie są objęte gwarancją.

W razie zastrzeżeń co do kupionego produktu możecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji (jeżeli została ona na wybrany produkt udzielona).

Zgłoszenia roszczenia dokonywanego w ramach rękojmi prosimy dokonywać za pomocą formularza zgłoszenia reklamacji, określając sposób jej realizacji i dokładnie opisując na czym polega zgłaszana wada. Formularz prosimy przesłać listownie na nasz adres: : Resory TES Sp. z o.o., ul. Za Motelem 2a-g, 62-080
Sady/k Poznania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@resorytes.pl

Do pobrania: Druk zgłoszenia reklamacji (PDF)

Z tytułu rękojmi ponosimy odpowiedzialność zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.

 • Gwarancja nie obejmuje wad fizycznych resoru powstałych wskutek:
 • Nie zlikwidowania w odpowiednim czasie poluzowania strzemion, w szczególności polegających na pęknięciu pióra resoru na otworze śruby ściągającej;
 • Eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach terenowych, na drogach o złym stanie nawierzchni, licznych nierównościach, uskokach, przełomach;
 • Przekraczania przez użytkownika pojazdu dopuszczalnej ładowności pojazdu, opisanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
 • Nieprawidłowego montażu resoru, w tym zastosowania typu resoru niezgodnego z dokumentacja techniczną;
 • Stanu technicznego pojazdu budzącego istotne zastrzeżenia;
 • Uszkodzeń mechanicznych i chemicznych resorów;
 • Działania siły wyższej

W sytuacji uznania reklamacji za niezasadną przysługuje Państwu prawo pozasądowego dochodzenia swoich roszczeń (np. za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej).

 • Resory TES Sp. z o.o.
 • ul. Młyńska 5/9
 • 61-729 Poznań
 • sklep@resorytes.pl
 • +48 509 146 724
projekt strony POZitive.pl
Copyright © 2019 by Resory TES SP. Z O.O.
Resory paraboliczne do samochodów
ciężarowych i do przyczepy
Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności >>